• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Anna Tô Thị Nhĩ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 0275) 3 875 146 – ( 0275) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                               “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”

                                        (Lc 23, 46)

                                                     ba4nhi

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA TÔ THỊ NHĨ,

Sinh ngày 10. 05. 1914

Tại Họ Đạo Cao Lãnh – Đồng Tháp

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 7 giờ 30' ngày 15 tháng 08 năm 2017

Khấn Dòng 77 năm

Hưởng thọ   103 tuổi

Nghi thức nhập quan :

17 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Năm, ngày 17 tháng 08 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                   ry

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách