• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Phướng

 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                     “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”

                                                                                                                                                             (Lc 23, 46)           

                  ba ba ly1                     

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ PHƯỚNG,

Sinh ngày 03. 1. 1927

Tại Họ Đạo Rạch Dầu – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 9 giờ ngày 07 tháng 8 năm 2017

Khấn Dòng 67 năm

Hưởng thọ   90 tuổi

Nghi thức nhập quan :

19 giờ ngày 07 tháng 8 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Ba, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                   ry

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách