• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thiệp Mời: Thánh Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn Khấn Dòng - 2017

* Vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 06 năm 2017 tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Gía Cái Mơn sẽ có Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của 12 Chị Em trong Dòng.

* Vào 9 giờ sáng ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Gía  Cái Mơn sẽ có Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của 23 Chị Em. Trong Thánh Lễ này cũng có một số Chị Em mừng kỷ niệm Ngọc Khánh  gồm 7 Bà - Kim Khánh gồm 6 Bà và các Chị Em mừng lễ tạ ơn Khấn Dòng.

Chúng ta chung lời cầu nguyện cho các Chị Em Mừng Lễ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành và thánh hiến các Chị nên khí cụ tình thương của Chúa.

Thiep 2017 b

Thiep 2017

Untitled-2