• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Phêlixita Nguyễn Thị Nga

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                       “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                           (Lc 23, 46)

saungaweb1

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu PHÊLIXITA NGUYỄN THỊ NGA

Sinh năm 1926

Tại Họ Đạo Cầu Ngang – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 18 giờ 45’ ngày 24 tháng 4 năm 2017

Khấn Dòng 68 năm

Hưởng thọ 91 tuổi

Nghi thức nhập quan :

6 giờ 00’ ngày 25 tháng 4 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị PHÊLIXITA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

 Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách