• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Anna Lê Thị Tám

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                           (Lc 23, 46)

tamweb

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA LÊ THỊ TÁM

Sinh ngày 14. 03. 1930

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 16 giờ 00’ ngày 31 tháng 3 năm 2017

Khấn Dòng 62 năm

Hưởng thọ   87 tuổi

Nghi thức nhập quan :

20 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Bảy, ngày 01 tháng 4 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

                       Tổng Phụ Trách