• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Maria Hà Thị Sinh

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46)

4 xinh 2

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA HÀ THỊ SINH,

Sinh ngày 25. 3. 1938

Tại Họ Đạo Vĩnh Kim – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 15 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2017

Khấn Dòng 56 năm

Hưởng thọ 79 tuổi

Nghi thức nhập quan :

20 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2017

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

 

    Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

             ry

   Tổng Phụ Trách