• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Ysave Nguyễn Thị Tiên

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”

                                                               (Lc 23, 46)

 

uttienweb1

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu YSAVE NGUYỄN THỊ TIÊN,

Sinh ngày 11.11.1942

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 6 giờ 30’ ngày 19 tháng 12 năm 2016

Khấn Dòng 49 năm

Hưởng thọ 74 tuổi

Nghi thức nhập quan :

14 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2016

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị YSAVE, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

ry                      

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

           Tổng Phụ Trách