• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Ysave Trương Thị Tạo

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                                            (Lc 23, 46)

CÁO PHÓ

anhmau

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu YSAVE TRƯƠNG THỊ TẠO,

Sinh ngày 02. 9. 1932

Tại Họ Đạo Giồng Lớn – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Bệnh Viện Bến Tre

Lúc 22 giờ 00 ngày 04 tháng 7 năm 2016

Khấn Dòng 60 năm

Hưởng thọ   84 tuổi

Nghi thức nhập quan :

9 giờ ngày 05 tháng 7 năm 2016

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Tư, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị YSAVE, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

          ry

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách