• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Lễ Tiên Khấn 2016

Lúc 17g00 ngày 09.06.2016, Thánh lễ Tiên Khấn cho 10 Chị em được cử hành tại Nguyện đường của Hội Dòng. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục Giáo Phận Chủ sự và gần 20 linh mục đồng tế. Tham dự Thánh lễ có đông thân nhân của Chị em Tuyên khấn Lần Đầu hôm nay và Chị em trong Hội Dòng hiệp ý Tạ Ơn Chúa, cầu nguyện cho các tân khấn sinh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ phó thác cho Chúa những chị em Tiên Khấn, xin Ngài hướng dẫn để Chị em có những suy nghĩ, lời nói, hành động phù hợp với thánh ý Chúa, và với ơn gọi của mình.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Phêrô giải thích câu Tin Mừng của Thánh Matthêu: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt,7,24). Những lời nầy thích hợp với các nữ tu Tiên Khấn hôm nay và một số chị em ở đây. Chúa Giêsu tôn trọng tự do con người, Ngài không ép buộc, nhưng chỉ mời gọi... Hôm nay, các Chị em này tự do quyết định tuyên hứa tuân giữ Ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khó Nghèo- Khiết Tịnh- Vâng Lời. Theo Chúa, Chị em phải dành mọi sự cho Chúa, không để mình bị ràng buộc, kể cả những ràng buộc mật thiết của gia đình. Đức Cha nhấn mạnh, theo Chúa là phải từ bỏ, phải có thái độ dứt khoát. Phải đặt Chúa Giêsu vào chỗ nhất trong trái tim của Chị em và hãy để Chúa Giêsu chỉ đạo cho mọi tư tưởng, ý chí và trong hành động của Chị em.

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình đi vác thập giá mình mà theo Ta”. Lời này của Chúa quả là một thách đố. Chị em hãy luôn cầu nguyện, trông cậy vào tình thương và sự nâng đỡ của Chúa để chị em được bình an đi theo Chúa và được hạnh phúc đích thật. Cầu chúc Chị em nhận được hạnh phúc!

Kết thúc bài giảng, đến phần Nghi thức Tiên Khấn. Chị Tổng Phụ Trách giới thiệu và Chị Giám Tập xướng danh các ứng sinh với Đức Giám Mục. Cộng đoàn chăm chú theo dõi và sốt sắng cầu nguyện cho các tân khấn sinh được trung thành với điều đã tuyên hứa với Chúa,

Sau nghi thức Tiên khấn là nghi thức tuyên khấn lại của gần 90 Chị em khấn tạm, và các Chị khấn trọn lặp lại lời khấn.

Thánh lễ được tiếp tục trong tâm tình tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa ban muôn vàn ơn thánh cho các Chị em vừa tuyên khấn Lần Đầu, cũng như cho Cha mẹ và Quý Thân nhân, của Chị em và cho Hội Dòng được phát triển.

Cảm tạ Chúa đã ban cho Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm sốt sắng, trong bầu khí linh thiêng và hân hoan.

Hồng Ân Thiên Chúa Bao La,

Muôn Đời Con Sẽ Ngợi Ca Ơn Ngài.

Một số hình ảnh:

tienkhan1 12

tienkhan1 11

tienkhan1 3

tienkhan1 4

tienkhan1 1

traolup

hinhanh

tienkhan1 13

Hội Dòng MTG Cái Mơn