• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thiệp báo tin Thánh lễ Khấn dòng năm 2016

Thánh Lễ và nghi thức Tuyên Khấn Lần Đầu sẽ cử hành vào lúc 17g00,  ngày 09 tháng 06 năm 2016.

Thánh Lễ Tạ Ơn và nghi thức Tuyên Khấn Trọn Đời sẽ cử hành vào lúc 9g00, ngày 10 tháng 06 năm 2016 tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

 

Graphic1

thiep1