• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tĩnh tâm năm 2016,đợt I

Lúc 18g30’, chiều ngày 02.05 đến sáng ngày 07.05.2016, gần 100 Chị em trong Hội Dòng bước vào Tuần Tĩnh Tâm Năm với Phép Lành Mình Thánh Chúa.

Chị em được Cha Phanxicô Trung Bùi Văn Tịnh, Dòng Biển Đức Thiên Bình giảng phòng. Cha từng bước dẫn chị em trở về căn nhà nội tâm để kiểm điểm đời sống ơn gọi và điều chỉnh những gì chưa tốt để đẹp lòng Chúa hơn.

Lần lượt qua các bài giảng Cha đã dùng Lời Chúa và chọn những câu thích hợp trong sách “Đường Hy Vọng” của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận tác động vào cuộc sống, giúp chị em suy nghĩ, cầu nguyện và đổi mới, nhất là cho Chị em xác quyết rằng: dầu thực trạng tâm hồn mình như thế nào, Chúa cũng không chịu thua con người. Tình thương Chúa lớn hơn tội lỗi !

Cảm tạ Chúa đã ban cho chị em chúng con có thời gian trở về với căn nhà nội tâm 4 ngày qua để nhận thấy những khuyết điểm, thiếu sót, và thất tín của chúng con đối với Chúa và thực lòng đổi mới.

Sáng ngày 07.05.2016, Chị em tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc Tuần Phòng thật sốt sắng, trong vui mừng và bình an. Cám ơn Chúa đã cho cách trình bày đơn sơ, dễ hiểu của Cha giảng đánh động lòng, cho chị em chúng con nhận thấy rõ sự kiên nhẫn của Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để chúng con đừng cứng lòng nữa, nhưng nhận ra tình thương của Chúa và cấp bách thay đổi cách sống nên hoàn thiện hơn.

Xin Chúa ban Thánh thần giúp chị em chúng con can đảm đứng lên, trở về với Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa thanh tẩy và chữa lành chúng con, làm cho chúng con trở nên chứng nhân của lòng thương xót giữa một thế giới vô cảm, để nhờ tình thương tác động qua chúng con, mọi người nhận ra Thiên Chúa là Cha nhân hậu đầy lòng thương xót, bằng việc chúng con hằng ngày nhiệt tâm “Vác thập giá mình theo Chúa Giêsu” như Ơn gọi “Mến Thánh Giá” của chúng con.

IMG 2569

IMG 2573

 IMG 2574

IMG 2576

IMG 2577

IMG 2579

IMG 2619

IMG 2620

IMG 2621

HD.MTG Cái Mơn