• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gia Nhập Tập Viện 2016

Ngày 03.04.2016: Gia Nhập Tập Viện

Hòa với niềm vui chung của Giáo Hội ngày lễ Truyền Tin, Hội Dòng hân hoan đón nhận 3 ứng sinh vào hàng Tập Sinh. Một biến cố quan trọng trong hành trình ơn gọi của các em, và 6 em vào Tiền Tập.

Hôm nay các em cũng được mời gọi “Xin Vâng” như Mẹ Maria, Đấng đã sẵn lòng “cưu mang Đấng Cứu Thế”. Xin Mẹ thương nâng đỡ, dìu dắt, giúp các em sử dụng tốt thời gian trong Năm Ân Sủng. Nhờ vậy, các em được lớn lên trong đức Tin, đức Cậy, đức Mến và gắn bó mật thiết với Chúa Ki-tô, cũng như chuyên cần học hỏi và ra sức tập luyện các nhân đức của Mẹ, hầu trung thành bước theo Người đến trọn đời.

Hình ảnh:

IMG 2286

IMG 2283

IMG 2288

IMG 2290

IMG 2297

IMG 2306

IMG 2318

IMG 2323

IMG 2341

IMG 2348

IMG 2353

IMG 2355

HD.MTG Cái Mơn