• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Agata Nguyễn Thị Nhựt

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: (075) 3 875 146 – (075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.
(Lc 23, 46)

                            batunhut            

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu AGATA nGUYỄN THỊ NHỰT

Sinh ngày 29. 8. 1919

Tại Họ Đạo Mặc Bắc – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Bệnh Viện Chợ Rẫy

Lúc 21giờ 30’ ngày 24 tháng 06 năm 2015

Khấn Dòng 73 năm

Hưởng thọ 96 tuổi

Nghi thức nhập quan :

10giờ 30’ ngày 25 tháng 06 năm 2015

Thánh Lễ An Táng được cử hành

vào lúc 9 giờ Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị AGATA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      ry

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách