• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ Tu Phanxica Nguyễn Thị Nhơn

   HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.
                                                                                            (Lc 23, 46)

 banan

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu PHANXICA NGUYỄN THỊ NHƠN,

Sinh ngày 14. 3. 1931

Tại Họ Đạo Vĩnh Kim – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 15giờ30’ ngày 25 tháng 6 năm 2014

Khấn Dòng 60 năm

Hưởng thọ   83 tuổi

Nghi thức nhập quan :

7 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2014

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 14 giờ Thứ Sáu ngày 27 tháng 6 năm 2014

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị PHANXICA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                      chukychitong

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách