• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Toàn cảnh Hội Dòng MTG Cái Mơn

cm01

Ảnh toàn cảnh

Dùng chuột để xoay hình. click vào vị trí muốn phóng lớn.

 Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Giáo Phận Vĩnh Long

Xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Hộp thơ 79 - Bưu điện Vĩnh Thành

ĐT: (075) 3875 146 - 3692 855

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.mtgcaimon.net