• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                 

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

(Lc 23, 46)

Dì 4 Khuyen 3 x4

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ KHUYÊN

Sinh ngày 01. 9. 1947

Tại Họ Đạo Gò Xoài – Vĩnh Long

 

Đã được Chúa gọi về

Lúc 13giờ 15’ ngày 20 tháng 02 năm 2014

tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Khấn Dòng 43 năm

Hưởng thọ 67 tuổi

 

Nghi thức nhập quan :

20 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

 

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện

cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ

Thay mặt Hội Dòng

ry

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

 

Tổng Phụ Trách