• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày thứ 4: lời khấn "VÂNG PHỤC"

Ngày 06.06 Cha chia sẻ đề tài: Lời khấn "VÂNG PHỤC"

1/ Khuôn mẫu Chúa Giêsu

- Định hướng cuộc đời của Chúa Giêsu, với 33 năm vâng phục liên lĩ. Đối với Chúa Giêsu vâng phục là cách thức tỏ bày tình yêu đối với Chúa Cha.

- Vâng phục đích thực là khả năng đặc mình để lắng nghe Thiên Chúa đó là tư thế của người môn đệ.

- Nền tảng vâng phục là "đức tin và đức khiêm nhường"

2/ Bước theo Chúa Kitô

Vâng phục là đi vào trong giao ước mới và vĩnh cửu của Thiên Chúa để cùng với Ngài thực hiện chương trình cứu độ trần gian.

- Chiều kích cộng đoàn

- Chiều kích cá nhân

      + Quyền lực và sự thống trị

      + Lời khuyên phúc âm và thần khí lương tâm là luật vàng để không tự huỷ hoại mình và cũng không áp chế người khác.

- Mục tiêu lý tưởng quyền lực của ta là đạt đến tự do để sống cho Chúa và yêu thương con người.

* Phương pháp:

- Cần phải biết lắng nghe bản thân: nhu cầu, yếu kém, đỗ vỡ, nô lệ.

- Cần lắng nghe tha nhân

- Lắng nghe tiếng nói Thiên Chúa: sự thiện

* Mục đích duy nhất của đức vâng phục

- Tham dự vào ý muốn cứu độ của Chúa Giêsu.

* Trạng thái nội tâm của đức vâng phục.

- Hiệu quả đức vâng phục đưa đến hoán cải nội tâm bằng hai yếu tố:

    + Luôn hướng về Đức Kitô

    + Con tim tinh tuyền

- Vâng phục làm cho con người trở nên khiêm nhường, vâng phục là dấu chỉ chắc chắn nhất của tình yêu.

3/ Sống đức vâng phục

a/ Vun trồng đức vâng phục

- Nội tâm trống rỗng, lúc nào cũng sẳn sàng với Chúa và để Chúa hành động trong ta một cách tự do.

- Cầu nguyện và ngắm nhìn Chúa Giêsu khổ nạn

- Luôn trao dồi cái nhìn đức tin

b/ Luyện tập đức vâng phục

- Luyện tập đức khiêm nhường

- Tập thái độ hoà nhã và mềm mỏng đối với nhau

- Biết tích cực tham dự xây dựng công việc chung của Hội Dòng

- Đến với nhau trong sự cởi mở.

HD. MTG Cái Mơn