• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rước Đức Mẹ Fatima Thánh Du

Kiệu Đức Mẹ đi thăm các cơ sở của Hội dòng.

thanhdu22

thanhdu23

thanhdu25

thanhdu27

thanhdu28

thanhdu31

thanhdu32

thanhdu35

thanhdu36

thanhdu39

thanhdu41

thanhdu42

thanhdu43

thanhdu47

Đưa tiễn Mẹ

thanhdu49

thanhdu55

Họ Đạo Vĩnh Bình đón rước Đức Mẹ

Xem thêm hình ảnh

HD. MTG Cái Mơn.