• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi thức tẩm liệm Dì Têrêsa Xinh

Lúc 18giờ ngày 09-01-2013, Cha Phó Họ Đạo Cái Mơn Jn Bos Nguyễn Phước Thiện cử hành nghi thức tẩm liệm cho Dì Têrêsa Nguyễn Thị Xinh cùng với các Chị Em trong Hội Dòng và Bà con họ hàng, giáo dân trong các họ đạo.

 tanliem3

tanliem1

tanliem2

tanliem4

tanliem5

tanliem6

tanliem7

tanliem8

tanliem9

tanliem10


tanliem11

tanliem12

tanliem13

tanliem14

tanliem15

tanliem16

tanliem17

tanliem18

tanliem19

tanliem20

tanliem21

HD. MTG Cái Mơn