• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

   HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

  ĐT: ( 075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                  “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”

                          (Lc 23, 46)

di2x

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ XINH,

Sinh ngày 16. 10. 1936

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 11giờ ngày 09 tháng 01 năm 2013

Khấn Dòng 55 năm

Hưởng thọ   77 tuổi

Nghi thức nhập quan :

18 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2013

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Sáu, ngày 11 tháng 01 năm 2013

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị TÊRÊSA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

         phung

                                                                                                 Nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng

        Tổng Phụ Trách