• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khuôn viên của Hội Dòng ...

Một vài hình ảnh khuôn viên của Hội Dòng trong đêm Noel:

khuonvien17

Nguyện đường Hội Dòng

khuonvien4

Cây thông 6 tầng

khuonvien11

Máng cỏ trước Nguyện đường

khuonvien15

khuonvien5

khuonvien12

Khuôn viên giữa Nguyện đường và nhà hưu dưỡng

khuonvien7

khuonvien6

Nhà Hưu dưỡng

khuonvien8

Bên phải Nhà nguyện

khuonvien14

khuonvien13

khuonvien3

khuonvien1

khuôn viên bên trái Nhà nguyện

khuonvien2

Khuôn viên Đức Mẹ La Vang

khuonvien9

Trước sân Nhà nguyện

khuonvien16

Núi Đức Mẹ Lộ Đức