• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày thứ 1: Thường Huấn đợt II

Lúc 8 giờ sáng ngày 19.11.2012, khai mạc khóa Thường Huấn Các Dì Trưởng Cộng Đoàn tại Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Có 135 Nữ tu tham dự.

Trong khoá thường huấn này, Soeur Marie Thécla Trần Thị Giồng thuyết trình về đề tài “Chữ Tình Trong Đời Tu”. Một đề tài thiết thân với các Chị trong đời sống thánh hiến đối với Chúa và với vai trò một Chị Trưởng, trong đời sống cộng đoàn.

Hình ảnh:

thctruong6

thctruong1

Hội Dòng MTG Cái Mơn