• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó - Dì Luxia Trần Thị Minh

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: (075) 3 875 146 – ( 075) 3 692 855

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                      

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)

Di-2-Minh-2x3 2

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu LUXIA TRẦN THỊ MINH

Sinh ngày 14. 6.1938

Tại Họ Đạo Cái Cá – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 19 giờ 30’ ngày 31 tháng 10 năm 2012

Khấn Dòng 51 năm

Hưởng thọ 74 tuổi

 

Nghi thức nhập quan :

6 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 9 giờ Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị LUXIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

 

Thay mặt Hội Dòng,        

Nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng

Tổng Phụ Trách