• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thường huấn đợt I - Ngày thứ 2

ngay2 5

Chữ TÌNH trong đời sống Cộng Đoàn

Trong ngày thứ hai của khóa thường huấn dành cho các chị em trẻ, chữ TÌNH được tiếp tục khai triển ở khía cạnh đời sống cộng đoàn. Chị M. Thécla Trần Thị Giồng nhấn mạnh đến tình gia đình của người nữ tu đối với gia đình Hội Dòng mà mình đang thuộc về, và tình huynh đệ của người nữ tu đối với chị em trong dòng.

Chị nói: “Chúng ta là những người tu. Vì yêu, chúng ta đã chọn Chúa, chọn một hội dòng làm gia đình mình, làm quê hương mình, phải hết sức xây đắp cộng đoàn, ưu tiên một cho hội dòng, dồn hết năng lực và tâm lực cho gia đình hội dòng. Điều này vừa công bằng vừa hợp lý. ”

Khi nói về tình huynh đệ trong cộng đoàn, Chị Thécla nói: “Chúng ta phát xuất từ nhiều miền khác nhau. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta chứ không phải chúng ta chọn nhau. Trong đức tin, chúng ta chọn nhau nhân danh Chúa Kitô và lấy tình yêu Chúa Kitô mà đối xử với nhau. Tinh huynh đệ phải đi đôi với đức tin. Không có đức tin, chúng ta không là gì của nhau hết.”

Qua đó, Chị cũng đưa ra một số nguyên tắc giúp người nữ tu sống tốt tình huynh đệ trong cộng đoàn:

-          Coi người khác là chị em của minh

-          Trân trọng sự khác biệt của nhau

-          Bổ sung cho nhau để tạo nên sự phong phú của cộng đoàn

-          Tin tưởng nhau

-          Cẩn trọng vì trân trọng nhau

-          Động viên nhau

-          Quan tâm nhau trong tình bác ái

-          Tương đối

-          Thực tế

-          Khách quan và chủ quan

ngay2 3

Trước khi kết thúc ngày học, các nhóm chia sẻ những câu hỏi đã được đưa ra ngày hôm trước.   Dưới nhiều hình thức khác nhau: tóm lược ý kiến, làm thơ, Lời Chúa, lời bài hát… các chị đã là nóng lên giờ học với những đóng góp rất nhiệt tình và ý nghĩa được rút ra từ nhóm của mình.

ngay2 4

Và cuối cùng là hai câu hỏi cho buổi thảo luận vào cuối ngày:

  1. Điều gì có thể làm cho tôi xích lại gần chị em hơn, yêu chị em hơn?
  2. Theo chị, đâu là nguyên nhân tạo ra những lấn cấn thường xảy ra trong cộng đoàn?

Chị Em HD MTG Cái Mơn