• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gia Nhập Tập Viện _ 2017

IMG 5132tn

Hội Dòng vui mừng tiếp nhận 8 Em vào Tập Viện và 13 Em vào Tiền Tập Viện

Thánh lễ an táng Dì Maria Hà Thị Sinh

IMG 5080tn

Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ....

Cáo Phó Nữ Tu Maria Hà Thị Sinh

4-xinh-3

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46)

Khóa Thường Huấn Chị Trưởng

nenthuognhuan

Chị em Vĩnh Khấn của Hội Dòng được tham dự Tuần Thường Huấn do Cha Micae- Phaolô Trần Minh Huy, Tu Hội Xuân Bích hướng dẫn.