• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn: Hồng ân Tiên Khấn

IMG 0242tn

"Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời"

Thiệp Mời: Thánh Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn Khấn Dòng - 2017

Thiep-2017tn

Tất Cả Là Hồng Ân

Cáo phó Nữ Tu Phêlixita Nguyễn Thị Nga

web

"Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha" (Lc 23, 46)

Cáo phó Nữ Tu Anna Lê Thị Tám

tamtn

 

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46)