• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Nhung

ba-5-nhungtn

 

“Sự sống thay đổi chứ không mất đi...”.

Cáo Phó Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Sương

ba-7-suong-tn

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)

Cáo Phó Nữ Tu Anna Mạc Thành Hiển

ba 3 hientn

  “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

Cáo Phó Nữ Tu Anna Lê Thị Tài

ditutaitn

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.