• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Diễn nguyện tôn vinh Mẹ Vô Nhiễm

vonhiem7tn

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Bổn Mạng ngôi Nhà Nguyện của Hội Dòng

Ngày thứ 3: Thường Huấn Đợt II

camontn

Các nguyên tắc giúp Chị Trưởng cộng đoàn thực hiện vai trò và trách nhiệm

Ngày thứ 2: Thường Huấn đợt II

thctruongtn1

Đề tài ngày thứ 2 của Khóa Thường Huấn: Đời Sống Cộng Đoàn”

Ngày thứ 1: Thường Huấn đợt II

thctruongtn

Soeur Marie Thécla Trần Thị Giồng thuyết trình về đề tài “Chữ Tình Trong Đời Tu”