• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÁNH LỄ AN TÁNG DÌ MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG

ba 5 nhung

“Uất hận hay bình an khi ra trước mặt Chúa”,

NGƯỜI HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG ĐÃ VỀ NHÀ THẦY MÌNH

hinh nenba7

 “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.." (Mt 11, 29-30)    

Cáo Phó Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Nhung

ba-5-nhungtn

 

“Sự sống thay đổi chứ không mất đi...”.

Cáo Phó Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Sương

ba-7-suong-tn

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)