• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TĨNH TÂM ĐỢT I NĂM 2022

TT dot 1 2022 13

Chiều 14h ngày 25/04 Chị em bước vào tuần Tĩnh tâm đợt I, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Văn Thơ, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

CÁO PHÓ NỮ TU MARIA THẠCH THỊ DIỆN

ba 4 diên tn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng con và gia đình trân trọng kính báo:

CÁO PHÓ NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ NHUNG

di 3 nhung tn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Đón Nhận Các Em Vào Tập Sinh, Tiền Tập Sinh

kitap2022

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn Đón Nhận Các Em Vào Tập Sinh, Tiền Tập Sinh