• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo phó Nữ tu Maria Nguyễn Thị Vẻn, Nguyên Tổng Phụ Trách

di 5 ven tn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Cáo Phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỷ

ba 2 my

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Cáo Phó Nữ tu Anê Dương Thị Ánh

Di3Anh

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Cáo Phó Nữ Tu Maria Phạm Thị Thỉ

dit7thitn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh