• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KHÁM VÀ TRỊ RĂNG MIỄN PHÍ CHO BÀ CON NGHÈO

rangnen

“Cái răng, cái tóc là gốc con người”

TÂM HUYẾT ĐỜI TU

nenth

Từ ngày 18 đến ngày 21. 11. 2017 là khoá Thường Huấn của Quí Dì trong Ban Huấn Luyện của Hội Dòng do Cha Micae – Phaolô Trần Minh Huy giảng thuyết.

NGÀY LỄ ÂN TÌNH

hinhnenn

Ngày 20.11 là ngày ân tình giữa học trò và Thầy Cô giáo.

Biết mình để bước tiếp

IMG 7218tn

Từ ngày 13 đến 17.11.2017 vừa qua, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã diễn ra khóa Thường Huấn dành cho các Dì Em của Hội Dòng.