• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁO PHÓ NỮ TU ANÊ LÊ THỊ MIỀU

ba7mieutn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

XIN TIỄN BIỆT MỘT CỤ BÀ NEO ĐƠN

nen

Bà Mônica Nguyễn Thị Lâu, sinh năm 1925 tại họ đạo Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre,

Cáo phó Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Phấn

4p pixel

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Cáo phó Nữ Tu Maria Madalenna Nguyễn Thị Nữ

3nu pixel

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh