• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi thức tẩm liệm Dì Têrêsa Xinh

tanliem18tn

Cử hành nghi thức tẩm liệm cho Dì Têrêsa Nguyễn Thị Xinh

Cáo Phó

di2nen

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Về Nhà Mẹ dịp cuối năm

tetdl2tn

Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu!

Khuôn viên của Hội Dòng ...

khuonvien10

Khuôn viên của Hội Dòng trong đêm Noel