• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mừng Chúa Giáng Sinh 2012

gs2012

Mừng Chúa Giáng Sinh 2012

Diễn nguyện tôn vinh Mẹ Vô Nhiễm

vonhiem7tn

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Bổn Mạng ngôi Nhà Nguyện của Hội Dòng

Ngày thứ 3: Thường Huấn Đợt II

camontn

Các nguyên tắc giúp Chị Trưởng cộng đoàn thực hiện vai trò và trách nhiệm

Ngày thứ 2: Thường Huấn đợt II

thctruongtn1

Đề tài ngày thứ 2 của Khóa Thường Huấn: Đời Sống Cộng Đoàn”