• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày thứ 4: lời khấn "VÂNG PHỤC"

cp133tn

Nền tảng vâng phục là "đức tin và đức khiêm nhường"

Ngày thứ 3: lời khấn "KHÓ NGHÈO"

khongheo037

Khấn khó nghèo để trở nên giống Chúa Kitô

Ngày thứ 2: lời khấn "KHIẾT TỊNH"

cp134tn

Khấn khiết tịnh là đáp trả ân huệ của Thiên Chúa

Tĩnh tâm đợt II năm 2013 - Ngày thứ 1: "CHÚA ĐÓ"

cp130tn

Thiên Chúa luôn hiện diện với chúng ta trong mọi giây phút của cuộc sống.