• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các Khóa Thường Huấn 2020: "Rượu Mới Bầu Da Mới"

IMG 6496tn

Với ý thức người Nữ tu cần được đào tạo xuyên suốt đến phút cuối cuộc đời, đó là lý do cácKhóa Thường Huấn được Hội Dòng tổ chức hằng năm cho các Chị Em.

CÁO PHÓ NỮ TU MARIA MADALENA TRẦN THỊ HƯỜNG

6 hường tn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

TRỞ VỀ VỚI CỘI NGUỒN ĐỂ HƯỚNG TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN

IMG 6280tn

Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều. Để nghe dưới đáy nước hồ reo. Để nghe tơ liễu run trong gió. Và để nghe Trời giải nghĩa yêu. (Hàn Mặc Tử)

Hân Hoan Kính Báo

Thiep khan tn

Trong niềm tri ân Thiên Chúa, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hân hoan kính báo