• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh lễ Thánh hiến và Tạ ơn

taon-13

Lúc 9g sáng ngày 07. 06. 2013, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa,...

Thánh lễ Tiên Khấn

doanr2

Ngày 06. 06. 2013 - lúc 5g chiều, tại nguyện đường của Hội Dòng...

Ngày thứ 4: lời khấn "VÂNG PHỤC"

cp133tn

Nền tảng vâng phục là "đức tin và đức khiêm nhường"

Ngày thứ 3: lời khấn "KHÓ NGHÈO"

khongheo037

Khấn khó nghèo để trở nên giống Chúa Kitô