• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài giảng của Đức Cha Tôma trong lễ Thánh hiến và Tạ ơn 2013

baigiang web

Trước tiên, cùng với các Chị, chúng ta hãy tạ ơn Chúa...

Thánh lễ Thánh hiến và Tạ ơn

taon-13

Lúc 9g sáng ngày 07. 06. 2013, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa...

 

Thánh lễ Thánh hiến và Tạ ơn

taon-13

Lúc 9g sáng ngày 07. 06. 2013, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa,...

Thánh lễ Tiên Khấn

doanr2

Ngày 06. 06. 2013 - lúc 5g chiều, tại nguyện đường của Hội Dòng...