• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội Dòng MTG Cái Mơn có Cha Tuyên Úy mới

dontiep7tn

Cha Gioan Bt. Lê Đình Bạch đến nhậm Chức Tuyên Úy Hội Dòng MTG Cái Mơn.

Tĩnh tâm tháng 08.2013

cp08tn

“Bất cứ ai theo Chúa Kitô, Con Người hoàn hảo, thì kẻ ấy cũng sẽ trở nên người hoàn hảo” (ĐTH 108).

Thánh Lễ Tạ Ơn Của 9 Tân Linh Mục

lun

Thánh Lễ Tạ Ơn Của 9 Tân Linh MụcTại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2013

anhgnen

Chủ đề chính cho khóa tìm hiểu kỳ này là “Chọn lựa”,