• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Lễ Tạ Ơn Của 9 Tân Linh Mục

lun

Thánh Lễ Tạ Ơn Của 9 Tân Linh MụcTại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2013

anhgnen

Chủ đề chính cho khóa tìm hiểu kỳ này là “Chọn lựa”,

Cáo Phó

baba

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn trân trọng kính báo

Thông báo Khóa Tìm hiểu ơn gọi

timhieu-2013-web

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn sẽ mở khóa “TÌM HIỂU ƠN GỌI THÁNH HIẾN”...