• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó Nữ Tu Anna Mạc Thành Hiển

ba 3 hientn

  “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

Cáo Phó Nữ Tu Anna Lê Thị Tài

ditutaitn

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

CÂY ĐẠI THỤ CỦA DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN ĐÃ NGÃ

nenbatu

Mạnh giỏi chăng là được tám mươi ... thế nhưng với Dì Anna Tô Thị Nhĩ lại ngoài cái tám mươi khá xa.

Cáo phó Nữ Tu Anna Tô Thị Nhĩ

ba4nhitn

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”