• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hân Hoan Kính Báo

Thiep khan tn

Trong niềm tri ân Thiên Chúa, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hân hoan kính báo

TỪ BỎ ĐỂ NHẬN LÃNH

tinh tam nam dot 1 14

Từ bỏ không phải là vứt đi nhưng là để lại phía sau, đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự. "Từ bỏ" cũng không là mất tất cả, nhưng là để nhận lãnh...không những một mà là gấp trăm ở đời này và đời sau.

CÁO PHÓ NỮ TU TÊRÊSA NGUYỄN THỊ LÀNH

di 2 lanh tn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

CÁO PHÓ NỮ TU TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THỦY

di 4 thuyi tn

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh