• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng đoàn Vĩnh Phúc (Vĩnh Long)

Năm 1964, Bà Bề Trên Anna Hồi mua được ngôi nhà này để chị em đi học và chữa bệnh. Nhà cũng mở trường cấp I, nuôi bán trú và thêu may may áo lễ.

Sau biến cố 1975, Sở Giáo Dục Tỉnh Vĩnh Long mượn 2/3 cơ sở để làm trường Mẫu giáo và mời các Dì tham gia công tác giáo dục. Năm 2010, cơ sở đã được trả lại cho nhà dòng, tiếp tục phục vụ trong việc nuôi dạy trẻ.

Ngoài ra, cộng đoàn này dành cho một số các em đệ tử của nhà dòng ở để đến trường học cấp trung học và cao đẳng cũng như số ngành chuyên môn.

Địa chỉ: 32 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường I – Thị Xã Vĩnh Long

Đ T: 070.3824 963