• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng đoàn Vĩnh Phúc (Vĩnh Long)

Năm 1964, Bà Bề Trên Anna Hồi mua được ngôi nhà này để chị em đi học và chữa bệnh.